Granty na badania i innowacje

Tytuł projektu:  Granty na badania i innowacje
Beneficjent: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 12 247 745,31 PLN
Dofinansowanie z UE: 9 436 311,33 PLN

 

Podlascy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli uzyskać granty między innymi na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, czy know-how. Mogli zlecić wykonanie audytu technologicznego, albo uzyskać wsparcie przy procedurze ochrony patentowej.

Dofinansowanie tych działań umożliwił im projekt „Grant na badania i innowacje”. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego była tzw. operatorem, czyli za jej pośrednictwem środki – w postaci bonu na badania – trafiły do mikro, małych i średnich firm. Celem projektu była promocja innowacji i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I (badawczo-rozwojowej i innowacyjnej) przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Granty można było otrzymać na przedsięwzięcia, które są związane z przemysłem rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, szkutniczym, sektorem medycznym oraz ekoinnowacjami. Są to tzw. inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego. Wartość jednego grantu mogła wynieść do 100 000,00 zł i pokrywała 70% wartości kwalifikowalnych wydatków danego zadania.

 

Pracownicy Fundacji i zainteresowane osoby siedza na sali konferencyjnej na prezentacji grantów podczas spotkania z przedsiębiorcami. Fot. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Od początku realizacji projektu do PFRR wpłynęło 254 wniosków. Ostatecznie w projekcie rozliczono i wypłacono 110 grantów. Do przedsiębiorców trafiły granty o łącznej wartości 8.435.472,96 PLN. Co istotne, 53% firm spośród z tych, które ubiegały się o granty, nigdy wcześniej nie korzystało ze wsparcia unijnego na podnoszenie innowacyjności. Zdecydowana większość to mikro i małe firmy. Skutecznie zachęcono mikro firmy do sięgania po wsparcie działalności B+R.

Przykłady projektów badawczych to opracowanie innowacyjnego, energooszczędnego regulatora nastawy zaworów sterujących przepływem czynnika grzewczego/chłodzącego, opracowanie i wdrożenie do produkcji podgrzewacza medycznego z modułem kontrolera z panelem dotykowym LCD.  Wykonane były też np. prace badawcze polegające na pomiarze jonizacji wywołanego konwekcją wybranych cząstek materiału. Inny przedsiębiorca zakupił usługi badawczej na przeprowadzenie analiz czynników biologicznych występujących w chłodziwach do obróbki metali. Kolejny projekt dotyczył przeprowadzenia audytu technologicznego przedsiębiorstwa.  Realizowane były też badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do opracowania i zbudowania prototypu urządzenia do rozmrażania osocza i podgrzewania krwi metodą suchą. Kolejny przedsiębiorca kupił usługę przeprowadzenie badań w celu opracowania modelu autentykacji dla czytnika żył podskórnych. 

Bezpośrednim wynikiem zrealizowanych przedsięwzięć było dokonanie 26 zgłoszeń praw własności przemysłowej do Urzędu Patentowego, w tym 3 zgłoszenia dotyczyły zastrzeżenia wzoru przemysłowego, 5 - wzoru użytkowego, zaś 18 - zgłoszeń patentowych. Granty zmotywowały to przedsiębiorców do rozwoju opartego o rozwiązania innowacyjne - własne lub pozyskane od zewnętrznych podmiotów.

Przedsiębiorcy mogli uzyskać granty od 1.01.2017 do 31.12.2018. Firmy, które do tej pory odczuwały bariery w prowadzeniu działalności B+R+I mogły skorzystać z atrakcyjnej i przejrzystej formy grantów.

 

Dwie pracownice Fundacji prezentują możliwości otrzymania grantów, za nimi prezentacja multimedialna Fot. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

  

  • „Sens pomocy zrealizowanej w ramach niniejszego projektu był taki, by wspomóc przedsiębiorców, którzy mają pomysły koncepcje, ale nie mają specjalistycznej wiedzy, doświadczenia ani oprzyrządowania, żeby je urzeczywistnić (opracować, dopracować, zbadać, zrobić prototyp itd.). Wsparcie finansowe w postaci grantów okazało się bardzo skutecznym instrumentem do zachęcenia przedsiębiorców do rozpoczęcia bądź kontynuowania prac B+R.”
    Ewa Kozłowska, menadżer projektu

 

  • „Firma świadczy usługi szkoleniowe w zakresie nurkowania oraz zajmuje się sprzedażą, doradztwem i profesjonalnym serwisowaniem sprzętu nurkowego. Zapewnia rozbudowany system szkoleń i kursów nurkowych, a także organizuje wyprawy turystyczno-nurkowe. Prowadzi także kursy specjalistyczne, w tym w zakresie płetwonurek ekolog - których celem jest m.in. przybliżenie tematyki ochrony ekosystemów wodnych. Inwestycja pozwala na wykorzystanie możliwości, jakie daje Internet i wykorzystanie rozwiązań Technologii I Komunikacji w edukacji i ekologii.”
    Izabela Radecka, Cn Adriatic

 

Strona projektu: http://grantynainnowacje.pl/

Grafika Stwórz własną historię sukcesu

Poleć innym: