Idź naprzód! Ciesz się życiem

Tytuł projektu: Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy
Beneficjent: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Wartość projektu: 9 593 375,92 zł
Dofinansowanie z UE: 8 154 369,53 zł

 

"Idź naprzód! Ciesz się życiem" - to hasło, pod jakim Białostockie Centrum Onkologii realizuje projekt, skierowany do osób, które zmierzyły się z chorobą nowotworową. Celem projektu jest pomoc tym osobom w powrocie do pracy i codziennego życia. Białostockie Centrum Onkologii wspiera pacjentów poprzez rehabilitację medyczną i psychologiczną, a także działania edukacyjne.

 

Film zrealizowany w ramach projektu:

 

Projekt ma objąć wsparciem ponad 4,5 tys. mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali bądź zachorują na nowotwór złośliwy. Przewidziano następujące formy wsparcia:

  • 5-dniowe turnusy rehabilitacji stacjonarnej,
  • 4-dniowe turnusy rehabilitacji ambulatoryjnej,
  • działania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Ponadto w projekcie przewidziano szkolenia dla kadry medycznej, zajmującej się opieką osób chorych na choroby nowotworowe.

Projekt jest realizowany przy współpracy ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Jest jednym z ośmiu projektów realizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, na łączną kwotę dofinansowania ok. 26 milionów złotych.

Poleć innym: