Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm w spółce WITRAŻ

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm
Beneficjent: WITRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wartość projektu: 14 856 976,38 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 713 167,30 PLN

 

Firma WITRAŻ wprowadziła na rynek innowacyjny produkt -okna Powertherm. Dzięki nowe technologii było możliwe uzyskanie okien o ulepszonych parametrach jakościowych, posiadających znacznie większą wytrzymałość. Okna są bardziej szczelne oraz posiadają estetyczny wygląd. Dzięki realizacji projektu spółka Witraż jako jedyna firma w kraju produkuje okna o tzw. bezwypływkowej spoinie zgrzewu naroża.

Firma zmodernizowała linięprodukcyjną, zakupiła maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie do sterowania procesem produkcyjnym.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie na rynku pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki „Witraż”.

Wolfgang Munch zwiedza fabrykę okien Witraż.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej odwiedzili spółkę WITRAŻ (kwiecień 2018)

Okna w fabryce okien Witraż.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: