Inwestujemy w Czerwoniak- doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie

Tytuł projektu: Inwestujemy w Czerwoniak- doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie
Beneficjent: Powiat Zambrowski
Wartość projektu: 934 122,04 PLN
Dofinansowanie z UE: 794 003,70 PLN

 

Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogaciły się o nowy sprzęt dydaktyczny.

Dotacja umożliwiła wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia służące praktycznej nauce zawodu. Doposażone zostały: pracownia pojazdów samochodowych i warsztaty szkolne (nauka zawodu mechanik pojazdów samochodowych), pracownia sieci komputerowych (technik informatyk), pracownia urządzeń techniki komputerowej, gospodarki materiałowej i transportu (technik logistyk) oraz pracownia gastronomiczna.

Poleć innym: