Inwestycje w Szpitalu Ogólnym w Kolnie

Tytuł projektu: Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie
Beneficjent: Szpital Ogólny w Kolnie
Wartość projektu: 4 234 989,17 zł
Dofinansowanie z UE: 2 267 714,44 zł

 

Szpital w Kolnie zrealizował jedną z największych w ostatnich latach – inwestycję w placówce: wyremontował oddział i salę pooperacyjną Chirurgii Ogólnej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego udało się wyremontować korytarze, sale zabiegowe, sale pooperacyjną, pokoje socjalne a przede wszystkim przebudować i doposażyć w odrębne łazienki – pokoje pacjentów.

W ramach projektu realizowanego przez szpital wyremontowany został Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; sala pooperacyjna Oddziału Chirurgii Ogólnej. Szpital kupił także nowoczesne wyposażenie na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia w Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

 

Rząd lóżek z monitorami i aparaturą medyczną w sali pooperacyjnej w szpitalu w Kolnie
 

To nie koniec zmian w szpitalu w Kolnie. Jeszcze w tym roku ma tam zostać tam otwarty Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Trwają ostatnie procedury. Do tej pory Szpital w Kolnie nie miał takiego oddziału, a pacjenci, którzy potrzebowali opieki na OIOM-ie byli przekazywani do placówek ościennych. Teraz będą mieli łatwiejszy dostęp do takiej opieki, co znacznie wpłynie na ich bezpieczeństwo.

 

Zbliżenie na monitor i aparaturę medyczną w sali pooperacyjnej w szpitalu w KolnieG

 

 

Rząd lóżek z monitorami i aparaturą medyczną w sali pooperacyjnej w szpitalu w Kolnie

 

Fot. Małgorzata Sawicka / Wrota Podlasia

 

Poleć innym: