Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie

Tytuł projektu: Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie
Beneficjent: Województwo Podlaskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Wartość projektu: 1 423 470,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 208 671,00 PLN

 

 

Jest to projekt pozakonkursowy. Jego głównym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Cel ten jest realizowany poprzez kompleksowe działania warunkujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie. W szczególności są to działania inicjujące tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, jak również budujące dogodne warunki rozwoju obszaru ekonomii społecznej, w tym tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu utworzono regionalne sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowanie PES i OWES. Prowadzone jest wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej. Beneficjent upowszechnia wiedzę i dobre praktyki z obszaru ekonomii społecznej. Chodzi o to, aby zwiększyć widoczność ekonomii społecznej w regionie. Ponadto, w ramach projektu jest koordynowany regionalny wieloletni program rozwoju ekonomii społecznej.

W ramach projektu realizowane były Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Kluczową kwestią jest kooperacja Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES i PES.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu.

Poleć innym: