Lista beneficjentów

Wykaz operacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć listę projektów, które zostały dofinansowane w latach 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu lub odwiedź stronę Mapa Projektów RPOWP 2007-2013.

2020

Lista projektów dofinansowanych w ramach RPOWP 2014-2020 - stan na dzień 11.06.2020 (XLSX 1.61 MB). Data publikacji 16.06.2020

 

2019

2018

2017

2016

2015

Poleć innym: