LOLA - Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności

Tytuł projektu: Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności
Beneficjent: Gmina Lipsk
Wartość projektu: 656 468,79 zł
Dofinansowanie z UE: 471 027,31 zł

 

W ramach projektu powstał Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności – LOLA. Odbywają się tu działania edukacyjne, sportowe i kulturalne. Działania te integrują mieszkańców miasta i gminy Lipsk.

Projekt zrealizowany został przez Gminę Lipsk, we współpracy z partnerem społecznym - Towarzystwem Przyjaciół Lipska. W ramach inwestycji , budynek dawnej szkoły podstawowej w Lipsku został wyremontowany i zaadaptowany. W Ośrodku funkcjonują lokalne stowarzyszenia i organizacje.

Jednopiętrowy, odnowiony budynek centrum lokalnej aktywności w Lipsku

 

Jest to teraz atrakcyjne miejsce, które umożliwia wszechstronny rozwój lokalnych społeczności. Różnorodna oferta LOLA jest skierowana do szerokiego grona zainteresowanych, bez względu na wiek czy niepełnosprawność. Nieodpłatne usługi stowarzyszeń mają na celu umożliwić wszystkim chętnym skorzystanie z ich oferty.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej i gospodarczej. Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy tzw. małej rewitalizacji, dzięki której poprawi się jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Kobieta pracuje przy maszynie do szycia

Uczestnicy zajęć fitness ćwiczą przed budynkiem centrum.

 

Adaptacja budynku na cele społeczności nie tylko w znaczący sposób podniosła bezpieczeństwo całego terenu, ale również przyczyniło się do poprawy ogólnej estetyki obszaru położonego w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

 

Uczestnicy zajęć fitness ćwiczą wewnatrz centrum

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: