Masz po co żyć. Badaj piersi

Tytuł projektu: Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi.
Beneficjent: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Wartość projektu: 1 514 308,80 zł
Dofinansowanie z UE: 1 287 162,48 zł

 

"Masz po co żyć. Badaj piersi" to hasło przewodnie projektu realizowanego przez Białostockie Centrum Onkologii. Jego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród mieszkanek województwa podlaskiego. Projekt zakłada szereg działań profilaktycznych, podnoszących świadomość zdrowotną kobiet i zachęcających je do dbania o własne zdrowie. Efektem działań ma być wzrost liczby wykonywanych badań mammograficznych, w szczególności wśród osób z obszarów tzw. „białych plam”, w których liczba zgłoszeń na badania jest najniższa. Łącznie, projekt obejmie wsparciem ponad 3,5 tys. kobiet w wieku 50-69 lat.

 

Film zrealizowany w ramach projektu:

 

W ramach projektu zaplanowano szereg różnych działań:

  • Kampania informacyjno – edukacyjna w lokalnych mediach, zachęcająca kobiety do profilaktycznego badania piersi;
  • Edukacja prozdrowotna, w tym szkolenia z samobadania piersi. W ramach tego działania zaplanowano organizację eventów, spotkań, dni otwartych w Białostockim Centrum Onkologii itp. poświęconych profilaktyce raka piersi. Aby dotrzeć z działaniami edukacyjnymi do jak największej liczby osób, przewidziano również udział w różnorodnych akcjach lokalnych, festynach, imprezach organizowanych na terenie województwa.
  • Badania mammograficzne dla uczestniczek projektu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, organizatorzy przewidzieli dowóz na badanie dla kobiet z mniejszych miejscowości oraz osób z niepełnosprawnościami, a także zapewnienie opieki nad osobą zależną w czasie trwania badania.

 

Przedstawicielka  Białostockiego Centrum Onkologicznego stoi przed grupą słuchaczy i prezentuje informacje o profilaktyce raka piersi

Projekt jest realizowany we współpracy ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Baner Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w tle konsultacje dotyczące profilaktyki raka piersi

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: