Miasteczko ruchu drogowego w Sokółce

Tytuł projektu: Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce
Beneficjent: Gmina Sokółka
Wartość projektu: 677 517,31 zł 
Dofinansowanie z UE: 289 503,14 zł

Miasteczko ruchu drogowego w Sokółce znajduje się przy ul. Osiedle Zielone. Projekt dofinansowany ze środków UE dotyczył przebudowy i rewitalizacji terenu miasteczka ruchu drogowego, które było w złym stanie technicznym. Zniszczona infrastruktura uniemożliwiała prawidłowe prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

W wyniku realizacji projektu teren miasteczka został uporządkowany. Zastosowano tu możliwie jak największą ilość elementów, z którymi młodzi uczestnicy ruchu drogowego spotkają się na co dzień, korzystając z prawdziwej infrastruktury drogowej np. znaki drogowe, sygnalizacja świetlna. Dodatkowo przestrzeń została zagospodarowana w taki sposób, aby była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób z małymi dziećmi. Są tu ławeczki, stojaki na rowery oraz altany, a ścieżki oświetlone są dzięki wykorzystaniu lamp solarnych.

Realizacji projektu sprzyja zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców Sokółki oraz poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miasteczko ruchu drogowego przyczynia się do propagowania aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Głównymi odbiorcami projektu jest młodzież i dzieci, ale nie tylko.

Poleć innym: