Mieszkańcy Łomży i powiatów partnerskich podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje

Tytuł projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
Beneficjent: Miasto Łomża
Wartość projektu: 45 0550 978,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 38 718 331,30 PLN

 

Jest to projekt zintegrowany, który obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe i szkolenia zawodowe.

Miasto Łomża jest liderem projektu, a partnerami są powiaty bielski, hajnowski, kolneński, Łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki oraz zambrowski. Partnerem jest także Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży.

Z kursów i bonów szkoleniowych korzystają osoby indywidualnie – mieszkańcy Łomży i powiatów partnerskich. Wybierają one szkolenia lub studia, które realizuje instytucja zarejestrowana w tzw. Bazie Usług Rozwojowych.

Bony, kursy skierowane są szczególnie dla osób 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach, oraz zamieszkujących tereny wiejskie.

W efekcie projektu mieszkańcy podnoszą swoje kompetencje i umiejętności, zdobywają kwalifikacje które poprawią ich sytuację na rynku pracy. Uczestnicy projektu mogą też korzystać z poradnictwa zawodowego realizowanego w 9 biurach obsługi. Zainteresowane osoby mogą uzyskać pomoc w zdiagnozowaniu swoich potrzeb oraz wyborze odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Jest to nowatorski projekt. Bardzo szerokie grono mieszkańców może wziąć udział w kształceniu ustawicznym, a dzięki temu nabyć nowych umiejętności i poprawić swoją sytuację zawodową.

 

Strona projektu: https://bonynaszkolenie.pl/

 

Dwie osoby siedzą przy biurku z laptopami i rozmawiają, między nimi leży zapisana kartka papieru.

 

Fot. Helloquence/Unsplash 

Poleć innym: