Mieszkańcy Ciechanowca korzystają z energii słonecznej

Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
Beneficjent: Gmina Ciechanowiec
Wartość projektu: 1 675 998,87 zł
Dofinansowanie z UE: 1 282 753,69 zł

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec
Beneficjent: Gmina Ciechanowiec
Wartość projektu: 1 283 999,42 zł
Dofinansowanie z UE: 930 760,68 zł

 

Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej w Ciechanowcu korzystają z zielonej energii dzięki zamontowaniu pompy ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu szkolnej hali sportowej. Projekt zakładał również głęboką termomodernizację budynku. Składały się na nią: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana okien sali gimnastycznej, docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia. Podłoga oraz ściany hali zostały ocieplone. Wymieniono również pokrycie dachowe, oraz zbudowano zadaszenia nad wejściami. Przeprowadzone roboty elektryczne sprawiły, że szkoła może korzystać ze zmodernizowanego oświetlenia.

 

Panele fotowoltaiczne na dachu szkoły

Kolejny projekt, zrealizowany przez gminę Ciechanowiec w zakresie OZE dotyczył dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby 7 obiektów. Instytucje, na których zamontowano instalacje to:

  • Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu
  • FARE w Ciechanowcu - stacja uzdatniania wody,
  • Przedszkole w Ciechanowcu
  • Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu
  • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym
  • Szkoła Podstawowa w Łempicach

Dodatkowo, w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach zainstalowano gruntową pompę ciepła, produkującą energię cieplną na potrzeby budynku szkoły.

Strategicznym celem niniejszego projektu był poprawa jakości środowiska naturalnego, głównie powietrza, na terenie Gminy. Realizacja tych dwóch projektów przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza. Efekty projektu odczują przede wszystkim mieszkańcy gminy i województwa. Projekty zostały zrealizowane w 2020 roku.

Zbliżenie na panele fotowoltaiczne

Budynek remizy strażackiej, w garażu dwa pojazdy straży pożarnej Panele fotowoltaiczne na dachu budynku

Panele fotowoltaiczne na dachu

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: