Mieszkańcy Hajnówki korzystają z OZE

Tytuł projektu: Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
Beneficjent: Gmina Miejska Hajnówka
Wartość projektu: 1 058 362,49 zł
Dofinansowanie z UE: 620 266,96 zł

 

W ramach projektu wykonano 48 instalacji kolektorów słonecznych i 35 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców.

 Panele słoneczne umieszczone na dachu domu
Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Dzięki instalacjom zwiększy się produkcja energii z odnawialnych źródeł i redukcja emisji CO2. W rezultacie przedsięwzięcia podniesienie się jakość życia mieszkańców i wzmocni ochronę środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery. Mieszkańcy będą mogli też odczuć zmniejszenie redukcję opłat.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu domu
Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Poleć innym: