Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie

Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie
Beneficjent: Gmina Rajgród
Wartość projektu: 6 822 318,00 zł
Dofinansowanie z UE: 3 533 391,95 zł

 

W ramach projektu wybudowano komunalną oczyszczalnię ścieków oraz wodociąg o długości 2,26 km. W stosunku do poprzedniej, nowa oczyszczalnia jest w stanie przyjąć podwójną ilość ścieków. Dzięki temu z infrastruktury ściekowej będzie mogło dodatkowo skorzystać prawie 1,3 tys. mieszkańców. Natomiast z zaopatrzenia w wodę skorzysta dodatkowo 345 osób.

Mężczyzna steruje maszyną w oczyszczalni ścieków

 

Wybudowana w ramach projektu oczyszczalnia jest nowoczesnym obiektem. Zastosowano w nim technologię, która zwiększa jego odporność na zakłócenia oraz pozwala zmniejszyć wielkość bloku biologicznego. Dodatkowo (choć zgodnie z przepisami nie musi tego robić) oczyszczalnia będzie usuwać związki azotu i fosforu. Co ważne, te dodatkowe funkcje nie spowodowały konieczności powiększenia zbiornika oczyszczalni i nie zwiększyły znacząco kosztów inwestycji.

 

Instalacje w oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości oczyszczanych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody.

 

Mężczyzna bada wskaźniki w oczyszczalni

 

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: