Muzeum w Tykocinie w nowej odsłonie

Tytuł projektu: Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków – Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie
Beneficjent: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Wartość projektu:
2 767 046,61 zł
Dofinansowanie z UE: 1 353 678,80 zł

 

Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie zyskały nowe oblicze dzięki rewitalizacji z dotacji RPOWP.

W ramach dwuletniej inwestycji, wartej prawie 3 miliony złotych, wykonano remont, który został zakończony w grudniu 2018. Wtedy przystąpiono także do wprowadzania nowych rozwiązań wystawienniczych. W obiektach zastosowano m.in. elementy multimedialne w zakresie prezentowania oferty kulturalnej.

Obiekt już w latach 60. i 70. był pieczołowicie odrestaurowany i ocalony przed zniszczeniem. Wymagał jednak powtórnej rewitalizacji, przy wykorzystaniu dużego nakładu finansowego i wysiłku organizacyjnego – podkreślił dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Andrzej Lechowski. – W trakcie remontu została wymieniona cała stolarka okienna, drzwiowa, zostały położone nowe poszycia dachowe. W budynkach jest także nowa instalacja grzewcza, ponownie zostały zaizolowane nowe fundamenty synagogi.

 

Wnętrze synagogi w Tykocinie

Kolorystyka Domu Talmudycznego jest odwzorowaniem koncepcji konserwatorów, która narodziła się po zniszczeniu budynku podczas drugiej wojny światowej. W Wielkiej Synagodze kolory opierają się natomiast na przekazie z materiałów laboratoryjnych.

Budynek synagogi w Tykocinie

 

W 2013 roku pobraliśmy próbki tynków zewnętrznych z dużej synagogi. Następnie były badane w pracowni konserwacji zabytków w Toruniu w celu określenia najstarszych pigmentów występujących w masie tynkowej. Te pigmenty oznaczone zostały odpowiednimi kolorami. Kolorystyka Wielkiej Synagogi nie jest więc naszą fantazją, a powrotem do najstarszych przekazów – wyjaśnił dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Choć remont nie ułatwiał obsługę gości, nie wpłynęło to na spadek frekwencji odwiedzin. W planie rozwoju Muzeum w Tykocinie jest wzbogacenie oferty prezentacji wnętrza obiektów o kolejne środki wizualne. Chodzi między innymi o wystawy mappingowe, czy ekrany parowe.

 

Wystawa wewnątrz synagogi w Tykocinie

Wnętrze domu talmudycznego z zainscenizowanym wnętrzem

Wnętrze domu talmudycznego, w rogu stoi piec, gabloty i kredens

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: