Nowe drogi w Łomży

Beneficjent: Miasto Łomża

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży
Wartość projektu: 1 386 576,50 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 178 589,96 PLN

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży
Wartość projektu: 12 602 788,50 PLN
Dofinansowanie z UE: 9 468 550,71 PLN

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży
Wartość projektu: 4 948 510,99 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 121 135,21 PLN

Tytuł projektu: Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II
Wartość projektu: 23 069 254,38 PLN
Dofinansowanie z UE: 15 061 722,40 PLN

 

Cztery łomżyńskie ulice przeszły gruntowną modernizację dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach inwestycji oprócz robót drogowych m.in. wykonano oświetlenie ulic, kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową i elektryczną. Zadbano również o infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

 

Łączna wartość dofinansowania wszystkich czterech projektów wynosi blisko 30 milionów złotych. Jedna z inwestycji dotyczyła przebudowy ulicy Zygmunta Glogera w Łomży o dł. 284,73m, łączącej się z siecią TEN-T (DK 61 – ulica Wojska Polskiego w TEN-T). Zainstalowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogi, zmodernizowano sieć wodociągową i elektryczną. Wartość tego projektu wynosi 1 386 576,50 zł. Dotacja z RPOWP to 1 178 589,96 zł.

 

Zmodernizowana ulica Glogera w Łomży

Tablica informacyjna przy wyremontowanej ulicy Glogera w ŁomżyFot. Miasto Łomża

W ramach drugiej inwestycji przebudowano i rozbudowano drogę wojewódzką nr 645 - ul. Nowogrodzka w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i infrastrukturą techniczną. Zmodernizowano odcinek o długości 1,63 km – od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic miasta. Przedsięwzięcie dotyczyło m.in. budowy kładki dla pieszych i rowerzystów przy moście nad rzeką Łomżyczka, budowy ciągu pieszo- rowerowego i chodników, dodatkowych pasów skrętu, przebudowę zjazdów, zatok autobusowych i pętli autobusowej.

Wartość tej inwestycji to 12 602 788,50 zł, dofinansowanie z RPOWP 9 468 550,71 zł.

 

Zmodernizowany przepust na ulicy Nowogrodzkiej w ŁomżyFot. Miasto Łomża

Tablica informacyjna stoi przy zmodernizowanej ulicy Nowogrodzkiej w Łomży Fot. Miasto Łomża

 

Trzeci projekt polegał na rozbudowie ul. Poligonowej w Łomży o długości 1065,56 m, łączącej się z terenami inwestycyjnymi. Dominuje tam zabudowa produkcyjna, składowa i usługowa. Przebudowane zostały tam m.in. sieci energetyczne oraz sieć telefoniczna z zabezpieczeniem. Projekt jest wart 4 948 510,99 zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 4 121 135,21 zł.

 

Wyremontowana droga w ŁomżyFot. Miasto Łomża

 

Czwarta inwestycja drogowa dotyczyła rozbudowy ul. Zawadzkiej w Łomży z infrastrukturą techniczną. Modernizacja była konieczna ze względu na to, że przy ulicy Zawadzkiej znajduje się dużo instytucji - 19 instytucji publicznych i 619 firm. Wiąże się to z dużym ruchem samochodowym. Wartość tej inwestycji to 23 069 254,38 zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 15 061 722,40 zł.

 

Zmodernizowana ulica Zawadzka: przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną Fot. Miasto Łomża

 

Zmodernizowany odcinek ulicy Zawadzkiej w ŁomżyFot. Miasto Łomża

  

Poleć innym: