Nowoczesna kompostownia i sortownia odpadów w Czerwonym Borze

Tytuł projektu: Rozbudowa instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów
Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 21 946 212,88 zł
Dofinansowanie z UE: 12 132 865,59 zł

 

O nowoczesne systemy sortowania odpadów i pozyskiwania wartościowego kompostu wzbogacił się Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów (ZPiUO) w Czerwonym Borze prowadzony przez samorząd Zambrowa. Zakład w Czerwonym Borze to jedna z sześciu wielkich instalacji tego typu w województwie podlaskim.

Inwestycja ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Do zakładu trafiają odpady z 26 gmin, w których mieszka ponad 160 tysięcy osób.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego, o wartości ponad 12 milionów złotych, umożliwiła Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Zambrowie rozbudowę sortowni i kompostowni. Układ komunikacyjny i infrastruktura techniczna wokół zakładu zostały przebudowane. Inwestycja będzie miała także pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia, planowane było zatrudnienie 16 osób.

30 czerwca 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego zakładu. Z tej okazji słowa uznania wystosował także Pan Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

"Fundusze europejskie od dwóch dekad wspierają rozwój infrastruktury komunalnej w Polsce, służącej mieszkańcom oraz środowisku. Dzięki temu projektowi Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze będzie służyć lokalnej społeczności z 26 gmin. Kilkanaście osób otrzyma zatrudnienie, zwiększy się poziom odzysku i przetwarzania odpadów, a tym samym mniej materiałów będzie lądować na składowiskach odpadów. Ten projekt to wyraz solidarności wszystkich obywateli Unii Europejskiej, gdyż 55% kosztów inwestycji to bezzwrotna pomoc z budżetu Unii."
Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Modernizacja zakładu przyczyni się do bardziej ekologicznego sposobu przetwarzania odpadów, między innymi przez zwiększenie masy odzyskanych surowców i wytworzonego kompostu. Efektywny system gospodarowania odpadami oznacza mniej zanieczyszczeń, a tym samym przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego naszego województwa.

Maszyna transpotująca odpady w zakładzie w Czerwonym Borze

Widok z góry na maszynę do utylizacji odpadów

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: