Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Tytuł projektu: ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Beneficjent: 
Miasto Białystok
Wartość projektu: 1 442 905,47 zł
Dofinansowanie z UE: 1 226 469,64 zł

 

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku kształci uczniów w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. Szkoła w 2016 roku pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego, która umożliwiła uczniom odbycie staży zawodowych u pracodawców. Dzięki stażom podopieczni mogli doświadczyć pracy w danym zawodzie, poszerzyć swoją wiedzę i praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności.

Przed obyciem stażu, uczniowie spotykali się z doradcami zawodowymi, którzy dostosowywali staże do predyspozycji, potrzeb i oczekiwań uczniów zarówno co do miejsca realizacji jak i programu.

Odbyłam staż w Hotel IBIS Styles*** W czasie pracy mogłam wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Staż pozwolił mi na nawiązanie nowych znajomości, a także nauczyłam się samodzielności. Spostrzegłam, że współpraca z innymi jest niezbędna do pracy (…).

Ewa, uczennica II klasy

Celem projektu było również propagowanie wśród stażystów tematyki osiągania celów ekonomicznych z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego i konieczności podejmowania działań na rzecz poprawy jego jakości. 49 staży zrealizowano w firmach z sektora regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Uczniowie odbyli 381 staży zawodowych u pracodawców, w tym 46 wakacyjnych staży wyjazdowych. Część uczniów miała okazję odbyć w ramach projektu dwa staże. Z tej możliwości skorzystało 60 stażystów. Każdy ze staży trwał 150 godzin i kończył się egzaminem u pracodawcy.

Troje uczniów za ladą w restauracji składa serwetki
fot. Zespól Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Młodzież zyskuje cenne doświadczenie zawodowe, poznaje środowisko pracy, zwiększa swoje szanse na zatrudnienie. Pracodawca zyskuje wsparcie w bieżącym działaniu, możliwość lepszego poznania i wybrania młodego pracownika. Szkoła otrzymuje cenne wskazówki do pracy lekcyjnej

Magdalena Zahorowska - Biuro Rachunkowe AURUM s.c.

 

Uczennice Karolina oraz Anna przystępowały do egzaminu - próby pracy w Hotelu Podlasie** na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Ich zadaniem była telefoniczna obsługa klienta zainteresowanego rezerwacją sali konferencyjnej oraz usług dodatkowych z tym związanych. Realizację tego zadania obserwowała 6-cio osobowa komisja - przedstawiciel Dyrekcji Szkoły, doradca zawodowy ZSHE, opiekunowie stażystów z ramienia szkoły oraz opiekunowie z ramienia hotelu. U obu stażystek próba pracy wypadła celująco. Po pomyślnym zdaniu egzaminu stażyści otrzymywali certyfikat oraz stypendium stażowe.

 

(…) Zdobywając nową wiedzę i umiejętności, podszkoliłyśmy również język angielski. Uczyłyśmy się jak radzić sobie ze stresem. Wszyscy pracownicy byli bardzo mili, pomocni, wyrozumiali. (…)

Magdalena i Urszula, uczennice II i III klasy

Staże były organizowane w kilkunastu przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych i hotelach w Białymstoku i okolicach, na przykład hotelach Royal & SPA****, Esperanto***, Salonie Sportowym Soccer, Madro Białystok, czy Biurze Rachunkowym MagArt. Mogli też zapoznać się z tematem odnawialnych źródeł energii w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym OPTIMA POLSKA. Kolejna grupa uczniów mogła odbyć staż w firmie ADAMPOL S.A., świadczącej między innymi usługi logistyczne i magazynowe. Ponadto, uczniowie mogli podpatrzeć działanie hoteli poza miejscem zamieszkania między innymi w Hotelu MARRIOTT**** w Sopocie, czy Hotelu SHERATON***** w Warszawie.

Udział w projekcie wpłynął korzystnie na rozwój ZSHE. Dzięki niemu podniosła się atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole. Współpraca z pracodawcami podniosła kwalifikacje zawodowe uczniów oraz wzmocniła ich zdolność do zatrudnienia. Szkoła otworzyła się na środowisko zewnętrzne i zwiększyła swoją rolę w środowisku lokalnym.

 Wojciech Paweł Janowicz – Dyrektor Szkoły

Uczennica podczas praktyk w hotelowej restauracji przygotowuje stolik

fot. Zespól Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Dzięki stażom uczniowie zaobserwowali, że nauczane przedmioty zawodowe nie są oderwane od realiów rynkowych, że zdobyta na nich wiedza w całości jest wykorzystywana podczas pracy.

Katarzyna Osiekowicz – nauczycielka, opiekunka stażystów

Większość uczniów naszej szkoły nie ma złudzeń - samo świadectwo ukończenia szkoły nie gwarantuje znalezienia pracy. Przydatność staży potwierdzają także pracodawcy, którzy twierdzą, że odbyty staż jest ważnym czynnikiem zachęcającym do zatrudnienia kandydata.

Barbara Gołubowska – koordynator projektu

Realizacja projektu stanowiła kontynuację działań Szkoły, która wykorzystując środki unijne od roku 2008 organizuje uczniom praktyki dodatkowe u pracodawców a od 2013 także, 150 godzinne staże zawodowe. Równolegle każdego roku od roku 2013 wysyłamy naszych uczniów na praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo i Erasmus+.

Uczeń nakrywa stół podczas praktyk w hotelowej restauracji

fot. Zespól Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

 

 

Poleć innym: