Obwodnica Konarzyc oficjalnie otwarta

Tytuł projektu: Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677
Beneficjent:  Województwo Podlaskie
Wartość projektu: 43 134 861,36 zł
Dofinansowanie z UE: 33 999 961,94 zł

 

Obwodnica Konarzyc, która jest częścią modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 677, w styczniu 2020 roku została oficjalnie przekazana do użytku. Inwestycja została dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Konarzyce to przyległa do Łomży wieś, która stanowi długi obszar zwartej zabudowy. Z punktu widzenia kierowców, obszar ten znacznie spowalnia jazdę na czterokilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej. Z kolei dla jej mieszkańców intensywny ruch samochodowy jest mocno uciążliwy – jest źródłem hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz wiążą się z nim poważne zagrożenia bezpieczeństwa. Zadowolenia z wykonanej inwestycji nie kryli lokalni samorządowcy. Mariusz Chrzanowski, Prezydent Miasta Łomża podkreślił, że każda tego typu inwestycja przyczynia się do rozwoju subregionu łomżyńskiego.

Samochód ciężarowy jedzie ulicą

 

Projekt przewidywał wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

W ramach przebudowy drogi wykonano m.in.:

  • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej,
  • budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
  • budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz w terenie zabudowanym,
  • przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
  • budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej.

 

Samochód ciężarowy jedzie ulicą

Samochód ciężarowy jedzie ulicą

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: