Otwarcie zmodernizowanej części szpitala w Łapach

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Wartość projektu: 4 506 799,29 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 270 229,32 PLN

 

Prace w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach to duży projekt kosztujący łącznie ponad 4,5 mln zł. Większość tej kwoty – 3,2 mln zł - została sfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Prace remontowe objęły przeniesioną stację dializ i kilka poradni specjalistycznych działających w łapskim szpitalu. Doposażono także szereg sal zabiegowych.

Realizacja projektu pozwoliła na remont poradni: kardiologicznej, ortopedyczno-urazowej, gruźlicy i chorób płuc. Z kolei gabinet zabiegowy i blok operacyjny (w zakresie urazowo-ortopedycznym) zyskały nowoczesne wyposażenie, podobnie jak pracownia badań nieinwazyjnych serca oraz sala intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii. Stacja dializ została przeniesiona i wyremontowana.

Z usług medycznych w łapskim szpitalu ma korzystać rocznie 2,6 tysiąca pacjentów. Przebudowa szpitala trwała 2 lata.

Sala do dializ w Szpitalu w Łapach

Uchylone drzwi prowadzą do pokoju dializ

Specjalistyczny sprzęt medyczny w szpitalu w Łapach

Budynek szpitala w Łapach na zewnątrz

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: