Otwarta szkoła w Hajnówce

Tytuł projektu: Otwarta szkoła
Beneficjent: Gmina Miejska Hajnówka
Wartość projektu: 401 787,50 PLN
Dofinansowanie z UE: 381 614,50 PLN

 

Projekt był skierowany do 69 uczniów i uczennic szkoły podstawowej Nr 3 w Hajnówce oraz gimnazjum Nr 1 w Hajnówce. Miasto Hajnówka doposażyło bazę szkolną w niezbędne sprzęty, między innymi: laptopy, dwie tablice multimedialne, dwa projektory i materiały dydaktyczne. Pozwoliło to prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów i uczennic. Podopieczni wzięli udział w warsztatach językowych i zajęciach informatycznych. Zajęcia te wspierały w kreowaniu postaw przedsiębiorczości, w rozwijaniu kreatywności, innowacyjności. Prowadzone były innowacyjną metodę tutoringu.

Projekt zakłada również podniesienie umiejętności, w tym kompetencji cyfrowych wśród 38 nauczycieli i nauczycielek.

Ilustracja do artykułu Laptopy - Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce.jpg

Fot. Gmina Miejska Hajnówka

 

Poleć innym: