Park kulturowy Korycin - Milewszczyzna

Tytuł projektu: Park kulturowy Korycin - Milewszczyzna
Beneficjent: Gmina Korycin
Wartość projektu: 5 428 186,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 613 958,10 PLN

 

Park kulturowy Korycin – Milewszczyzna ma służyć poznawaniu życia ludzi z okolicznych terenów na przestrzeni tysiąca lat: jak żyli, co jedli, czym się zajmowali, jak wykorzystywali len i skóry, jak produkowali i przechowywali żywność. Park bazuje na trzech zabytkach: pozostałościach wczesnośredniowiecznego grodziska, folwarku oraz wiatraku przeniesionym ze wsi Jatwieź Duża.

 

Widok z góry na park, alejki i obiekty

Prace wykopaliskowe prowadzone na terenie grodziska dowiodły, że powstało ono pod koniec X wieku i że było zamieszkane przez Słowian. Na terenie grodu odnaleziono również przedmioty z brązu, należące do jego ówczesnych mieszkańców.

Ważną atrakcją parku jest wiatrak, który zachował się w dobrym stanie i w oryginalnym kształcie. Zachowało się całe jego wyposażenie, dzięki czemu będzie mógł służyć pokazom mielenia mąki. Skrzydła wiatraka zostały odtworzone, ponadto został zamontowany silnik elektryczny, który od 1949 napędzał urządzenia wiatraka.

Drewniany wiatrak na murowanej podbudowi

Wszystkie zabytki zostały odrestaurowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne, które pozwolają zwiedzającym poznawać historię w atrakcyjny sposób. W Parku nie zabrakło ścieżek edukacyjnych, powstała także część służąca wypoczynkowi nad rzeką Kumiałką, trasy kajakowe i rowerowe.

Wystawa archeologiczna w przeszklonym pawilonie

Turyści wchodzą do parku kulturowego, w tle obiekty parkowe

Zbliżenie na krosno z czerwoną nicią w muzeum

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: