Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego
Beneficjent: Województwo Podlaskie
Wartość projektu: 3 541 364,16 zł
Dofinansowanie z UE: 3 010 159,53 zł

 

20 mobilnych pracowni komputerowych, szkolenia nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla dzieci – to główne zadania w ramach projektu realizowanego przez Województwo Podlaskie. Celem inicjatywy jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji – także w życiu codziennym.

Zakłada on trzy rodzaje działań:

 1. Szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych:
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania.
 2. Zakup sprzętu – każda szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery przenośne lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica interaktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz roboty edukacyjne.
 3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów – w każdej szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej zaawansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych oraz zajęcia z robotyki i programowania.

Efekty:

 • Realizacja 720 godzin kursów dla nauczycieli,
 •  uczestnictwo w szkoleniach 180 nauczycieli (niepowtarzalne nazwiska), w tym:
  • 135 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
  • 60 nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • 75 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania (nauczyciel może wziąć udział w każdym z bloków tematycznych).
 • zakup wyposażenia do 20 pracowni mobilnych, do 20 szkół objętych projektem, w tym m.in.: 467 komputerów przenośnych, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (monitor interaktywny, zestaw interaktywny lub ekran projekcyjny z rzutnikiem) i 235 robotów edukacyjnych z akcesoriami,
 • realizacja 1 440 godzin zajęć dodatkowych z zakresu TIK oraz robotyki i programowania,
 • objęcie minimum 547 uczniów zajęciami dodatkowymi z zakresu TIK oraz robotyki i programowania.


Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie z 20 jednostkami samorządu terytorialnego. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie. Partnerzy to miasta: Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno oraz
gminy: Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grodzisk, Jasionówka, Jedwabne, Łapy, Mielnik, Mońki, Narewka, Perlejewo, Poświętne, Rutki, Sidra, Sokoły.

Zbliżenie na kobiece dłonie piszące na laptopie

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: