Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Supraślu

Tytuł projektu: Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego
Beneficjent: Gmina Supraśl

1.4.2
Wartość projektu:
2 208 941,01 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 196 330,20 PLN

4.1.2
Wartość projektu:
4 400 004,74 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 737 684,72 PLN

 

Gmina Supraśl zrealizowała projekt zintegrowany, który składał się z dwóch przedsięwzięć. W ramach Poddziałania 1.4.2 RPOWP gmina Supraśl uzbroiła infrastrukturę prowadzącą do terenów inwestycyjnych. W rezultacie projekt prowadzić będzie do podniesienia atrakcyjności gospodarczej gminy a także szerzej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Ulica Kodeksu Supraskiego w Supraślu wraz z przedłużeniem ul. Rymarka i Pustelni Uroczysko to droga prowadząca do terenów inwestycyjnych, które znajdują się na terenie uzdrowiska Supraśl. Przed realizacją projektu, droga ta nie była uzbrojona, co wpływało na brak zainteresowania ze strony inwestorów.

Przebudowana ulica Kodeksu Supraskiego w Supraślu w tle zachodzącego słońcaFot. Gmina Supraśl

Natomiast projekt zrealizowany w ramach Poddziałania 4.1.2, polegał na przebudowie drogi - ulicy Kodeksu Supraskiego. Poprawa jakości dróg będzie miała bezpośredni wpływ na podniesienie jakości i standardu życia społeczności lokalnej. Prawidłowa sieć drogowa zachęci przyszłych inwestorów do inwestowania środków na terenie Gminy.

 

 Przebudowana ulica Kodeksu Supraskiego w Supraślu oraz latarnie stojące przy chodniku
Fot. Gmina Supraśl

 

Poleć innym: