Profilaktyka chorób odkleszczowych

Tytuł projektu: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego
Beneficjent: Województwo Podlaskie
Wartość projektu: 9 798 867,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 8 329 037,55 PLN

 

Wysoka zachorowalność na choroby przenoszone przez kleszcze szczególnie w województwie podlaskim dowodzą, iż jest to istotny problem zdrowotny, który wymaga podjęcia działań. Choroby odkleszczowe mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych w postaci zaburzeń neurologicznych. Może to wpływać na brak możliwości pracy oraz znacznie obniża jakość życia.

Najlepszą metodą ochrony przed chorobami odkleszczowymi jest unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie i prawidłowe usunięcie go ze skóry. Dlatego też działania informacyjno-edukacyjne w ramach projektu przyczyniają się do poprawy poziomu wiedzy i świadomości z zakresu epidemiologii i profilaktyki boreliozy.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim. Projekt jest skierowany do tzw. grupy ryzyka, czyli osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Działania w projekcie to szkolenia skierowane do 189 lekarzy i pielęgniarek POZ oraz 3 042 podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, łowiectwo, rybactwo. Udzielane są też porady profilaktyczne realizowane w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skierowane są do 12 833 pracowników podmiotów gospodarczych z sekcji rolnictwo, łowiectwo, rybactwo.

Projekt jest realizowany jest przez Województwo Podlaskie, a partnerem projektu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Projekt będzie realizowany do 30.09.2023.

Ścieżka w lesie / Path in the forest

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Poleć innym: