Projekt transportowy Białegostoku i partnerskich gmin

Tytuł projektu: Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF
Beneficjent: Miasto Białystok (lider)
Wartość projektu: 159 335 612,90 PLN
Dofinansowanie z UE: 90 382 473,62 PLN

 

Inwestycja pozwoli na zakup 12 nowoczesnych, bardziej przyjaznych środowisku autobusów, które będą wykorzystywane w transporcie miejskim. W ramach projektu wybudowane zostaną także zatoki, pętle autobusowe i przystanki. Przebudowa niektórych odcinków dróg pozwoli na włączenie kilku miejscowości do systemu zbiorowego transportu publicznego, a także utrzymanie dotychczasowych i wprowadzenie nowych połączeń autobusowych. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 21 km linii komunikacji miejskiej.
Projekt zakłada również budowę ponad 48 km dróg rowerowych z miejscami parkingowymi dla rowerów, które będą się łączyć z już istniejącymi i planowanymi drogami rowerowymi.

Projekt będzie realizowany przez Białystok i 8 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się na stronie lidera projektu Miasto Białystok.

Poleć innym: