Przebudowa dróg w Suwałkach

Tytuł projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)
Beneficjent: Miasto Suwałki
Wartość projektu: 17 849 370,58 zł
Dofinansowanie z UE: 12 462 174,95 zł

 

Miasto Suwałki w ramach projektu przebudowało fragment ulicy oraz zbudowało nowy odcinek drogi. Projekt obejmował przebudowę ul. Leśnej od ul. gen. Mieczysława Mackiewicza leżącej w pobliżu ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego. Ten odcinek był o długości 770,42 m. Zbudowano także nowy odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata, w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki o całkowitej długości 1 733,25 m. Przebudowano także ul. Utrata o długości 512,83 m.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałki i regionu. Poprawia to spójność przestrzenną w wymiarze międzyregionalnym oraz dostępność i spójność wewnątrzregionalną.

Skrzyżowanie z syganlizacja  świetlną i tablicami informacyjnymi

Widok na drogę z ciężarówkami i samochodami osobowymi

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: