Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin

Tytuł projektu: Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin
Beneficjent: Fundacja Dialog
Wartość projektu: 3 434 474,22 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 919 303,09 PLN

 

Jest to projekt partnerski, który zakłada opracowanie i wdrożenie spójnego i kompleksowego systemu usług wspierania 200 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Realizowany jest na terenie sześciu gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Gminy te to: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo, Juchnowiec, Supraśl i Zabłudów.

Usługi skierowane są do rodzin korzystających z pomocy społecznej, czy asystentury rodziny. Projekt polega na rozbudzaniu aktywności i kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży objętych wsparciem placówek dziennych lub przebywających w pieczy zastępczej. Projekt służy też podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do prowadzenia certyfikowanych usług. Zakłada prowadzenie wsparcia w ramach Mobilnych Punktów.

Projekt przewiduje wdrożenie metod z zakresu empowerment we wsparciu rodziny. Odwraca dotychczasowe postrzeganie rodzin dysfunkcyjnych w środowisku jako „obciążających” na współorganizatorów wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Zakłada się realizację wydarzeń w cyklu Akademii Rodzinnej, czy Młodzieżowej Scena Twórczości. Efektem projektu będzie początek usamodzielnienia rodzin.

Projekt realizowany jest do 2020 roku. Realizatorzy: Caritas Archidiecezji Białostockiej, ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Fundacja Dialog, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszenie Pomocy Rodznie „Droga” oraz Federacja Białystok.

Poleć innym: