Remont drewnianego dworu z Bobry Wielkiej

Tytuł projektu: Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
Beneficjent: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Wartość projektu: 1 845 083,26 zł
Dofinansowanie z UE: 1 201 299,85 zł

Celem Muzeum jest ochrona zabytków architektury drewnianej województwa podlaskiego, a także odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego naszego regionu. Dwór z Bobry Wielkiej jest zabytkowym obiektem, jednak brakowało w nim przestrzeni do ekspozycji, magazynowania. Budynek był w złym stanie technicznym, co narażało go na niekorzystne działania temperatur i wilgoci.

 

Wystawa sztuki ludowe wewnątrz dworu – ceramika, sztuka drewnianaFot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Dwór z Bobry Wielkiej to największy i najstarszy budynek drewniany znajdujący się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Pochodzi on z 1818 rok, został przeniesiony z Bobry Wielkiej, pow. sokólski na teren Muzeum w latach 80-tych XX wieku.

Wystawa dworskiego wnętrza – salon ze stołem jadalnym, meble, pianinoFot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W ramach projektu wyremontowano dwór, a jego wnętrze zagospodarowano do wystaw i działań edukacyjnych. Zapewnione zostały też pomieszczenia magazynowe. Zagospodarowane zostały trzy poziomy budynku, czyli podpiwniczenie, parter i poddasze. Budynek został przystosowany do całorocznego użytkowania. W części ekspozycyjnej powstały wystawy prezentujące bogactwa dziedzictwo kulturowe regionu północno-wschodniej Polski, różnorodności kulturowej, kultury ludowej i ziemiańskiej. Eksponaty są teraz pokazane w atrakcyjny sposób. Muzeum zorganizowało dwie stałe wystawy: wnętrz dworskich i galeria sztuki ludowej. Osoby chętne poznać kulturę ludową od strony praktycznej mają do wykorzystania przestrzeń do zajęć edukacyjnych. Mogą być tam też prowadzone spotkania i konferencje. Dzięki tym pracom skansen będzie się cieszył jeszcze większym zainteresowaniem turystów.

Wystawa sztuki ludowej wewnątrz dworu – dekoracyjne tkaniny Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 Wystawa dworskiego wnętrza – salon ze stolikiem Fot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Dwór stoi przy drodze, za nim las, przy drodze stoją dwa krzyżeFot. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

 

Poleć innym: