Renowacja podlaskiej perły baroku - zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie

Tytuł projektu: Renowacja podlaskiej perły baroku - zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
Wartość projektu: 7 415 670,00 zł
Dofinansowanie z UE: 6 282 275,18 zł

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego zabytkowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie został odnowiony. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej to prawdziwa perła późnobarokowej architektury. Został ufundowany przez Jana Klemensa Branickiego, ówczesnego właściciela Tykocina, a jego budowa przypadła na lata 1742-1750. Fundator sprowadzał na Podlasie najwybitniejszych twórców z Polski i zagranicy.

 

Na pierwszym tle rabata kwietna, w tle budynek kościoła w Tykocinie

We wnętrzu świątyni zachowały się cenne barokowe ołtarze, prospekt organowy, obrazy i częściowo polichromie. Obecnie kościół pełni funkcję ośrodka życia religijnego i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zabytków w województwie podlaskim. Organizowane są tutaj festiwale muzyczne, pokazy filmowe, wernisaże. Kręcone były też filmy, np. „Biała sukienka”, „U Pana Boga w ogródku” czy film o Tadeuszu Kantorze. Kościół jest też stałym elementem odbywających się co roku rekonstrukcji zdobycia zamku w Tykocinie, które miało miejsce w 1657 roku.

Projekt zakładał przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich, które polegały na konserwacji polichromii, ołtarzy i obrazów. We wnętrzu świątyni został wykonany monitoring oraz instalacje (alarmowa i przeciwpożarowa), chroniące obiekt przed różnego rodzaju zagrożeniami. Do tego doszedł monitoring klimatu oraz iluminacja wnętrza kościoła. Również krypta, w której pochowani są darczyńcy parafii, doczekała się odnowienia. Dzięki temu będzie mogła zostać udostępniona zwiedzającym.

Powstało także muzeum połączone z archiwum parafialnym. Można zobaczyć tu m.in. monstrancje ufundowane przez Jana Klemensa Branickiego czy dawne ornaty. Inwestycja objęła też prace związane z osuszeniem fundamentów. Uporządkowano otoczenie, wokół kościoła powstały np. alejki. Pojawiły się także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niesłyszących i niedowidzących. Ale to nie wszystko. Zabytek doczekał się własnej aplikacji na smartfony, która będzie pełnić funkcję przewodnika po obiekcie.

Wnętrze kościoła w Tykocinie, widok na sklepienie

Fot. Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Podlaskiego

Poleć innym: