Rozwój przedsiębiorstwa Tartak Kołodno

Tytuł projektu: Unowocześnienie i rozwój przedsiębiorstwa Tartak Kołodno poprzez zakup sortowni surowca okrągłego tartacznego wraz z węzłem korowania
Beneficjent: TARTAK KOŁODNO SIENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 1 104 144,00 zł
Dofinansowanie z UE: 538 080,00 zł

 

Projekt zakłada unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego w Tartaku Kołodno, położonego w gminie Gródek. Beneficjent kupił nowoczesną linię, w tym sortownię surowca okrągłego tartacznego wraz z węzłem korowania.

 

Maszyna do pracy w tartaku

 

Realizacja projektu pozwoliła beneficjentowi na zaspokojenie zgłaszanego przez klientów popytu na oferowane produkty. Przyczyni się do zmniejszenia kosztów działalności firmy, dzięki wprowadzonej innowacji procesowej: wykorzystanie w produkcji efektywnych maszyn, pozwalających zautomatyzować pracę, ograniczyć powstający odpad produkcyjny oraz zużycie energii elektrycznej. Spółka dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, może rozszerzyć bazę klientów oraz rynek zbytu, co przyniesie wzrost przychodów, w tym także z eksportu. W wyniku projektu powstało 6 nowych miejsc pracy.

 

Materiał powstały w tartaku

Zbliżenie na drewno i maszynę  w tartaku

Maszyny do pracy w tartaku

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: