Rozwój terenów inwestycyjnych w Łapach

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach
Beneficjent: Gmina Łapy
Wartość projektu: 18 002 789,34 PLN
Dofinansowanie z UE: 12 477 503,20 PLN

Tytuł projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach
Beneficjent: Gmina Łapy
Wartość projektu: 6 638 005,01 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 751 241,40 PLN

 

Dziesięć nowych działek inwestycyjnych czeka na przedsiębiorców w podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łapach. Prace związane z uzbrojeniem terenów zakończyły się w maju 2019 r., a 12 lipca 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji.

 Projekt polegał na uzbrojeniu i przygotowaniu pod inwestycję terenów poprzemysłowych, stanowiących niegdyś tzw. akumulacyjny zbiornik wodno-ściekowy po dawnej Cukrowni Łapy. Był to obszar przygotowany na przyjmowanie nowych inwestycji typu „brown field”.

W maju 2019 gmina zakończyła proces uzbrajania terenu i przygotowała dziesięć działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 1 ha każda. Zostały one wyposażone w niezbędną infrastrukturę -  m.in. w sieć kanalizacyjną, sanitarną i deszczową,  drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem.

W ramach drugiego projektu przebudowano i wyremontowano drogi zapewniając w ten sposób bezpośredni dojazd do terenów. Inwestycja dotyczyła budowy drogi gminnej – ul. Nilskiego – Łapińskiego oraz 2 odcinków ul. Cukrowniczej zapewniających poprawę dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w Łapach. W ramach projektu zbudowano sieć sanitarną, oraz linię oświetleniową. Przebudowano urządzenia telekomunikacyjne.

Celem projektów jest stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki lokalnej i jej wsparcie innowacyjnymi technologiami. Obszar inwestycyjny łapskiej podstrefy obejmuje teren 24 hektarów. 

Tablica informacyjna z tytyłami projektów dotyczących terenów inwestycyjnych dofinansowanych z RPOWP 2014-2020

 

Fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Poleć innym: