Śniadecja ma nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny

Tytuł projektu: Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Wartość projektu: 11 046 438,51 zł
Dofinansowanie z UE: 6 685 750,26 zł

 

47 łóżek w salach z łazienkami, gabinety fizjoterapii, hydroterapii, terapii zajęciowej, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt – we wrześniu 2019 roku otwarto oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Ośrodek rehabilitacji mieści się w wyremontowanym i przebudowanym budynku, w którym wcześniej rezydowały oddziały okulistyki i laryngologii.

 

Korytarz z wejściem do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach RPO, natomiast kwotę ponad 7,2 mln zł wydatkowano z budżetu Województwa Podlaskiego. W nowej lokalizacji planowane jest uruchomienie Poradni Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Stanowisko do rehabilitacji: lóżko i sprzęty

 

W ramach projektu, poza pracami remontowo-modernizacyjnymi, został kupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który jest niezbędny do prowadzenia skutecznej rehabilitacji. Kupiono m.in. przyrządy do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych oraz zestawy do ćwiczeń mowy.

 

Wanna do hydroterapii

 

Z budżetu Województwa Podlaskiego została dofinansowana termomodernizacja budynku, która obejmowała roboty elewacyjne, remont i modernizację dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, a także instalacji centralnego ogrzewania oraz realizację węzła cieplnego. Obiekt jest w pełni dostosowany do osób starszych i niepełnosprawnych. Dostęp bezpośrednio z poziomu terenu na wszystkie kondygnacje zapewniają dwie kabiny dźwigu szpitalnego, dostosowane do obsługi przez osoby z niepełnosprawnosciami.

 

Sprzęt do rehabilitacji w gabinecie

Tabliczka przy wejściu na salę szpitalną sala pacjentów 5-osobowa

Zbliżenie na panel sterujący bieżni

Budynek oddziału rehabilitacji w wojewódzkim szpitalu Śniadecja w Białymstoku

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: