Środki na walkę z pandemią

Tytuł projektu: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego
Beneficjent: Województwo Podlaskie
Wartość projektu: 66 676 956,42 PLN
Dofinansowanie z UE: 50 545 084,58 PLN

 

Projekt dotyczy wsparcia instytucji ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19. 14 jednostek medycznych w regionie (szpitale, stacje pogotowia ratunkowego) oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna otrzymało wsparcie, jakiego oczekiwało w tym trudnym czasie.

Zakres zakupów medycznych był bardzo szeroki: od testów i środków do dezynfekcji, po respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, specjalistyczne łóżka i ambulanse. Dzięki dotacji szpitale mogły wykonać również niezbędne prace remontowe, przygotowujące do leczenia zakażonych, jak przebudowy szpitalnych oddziałów ratunkowych czy sterylizatornii.

Dofinansowanie pozwoliło Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Suwałkach zakupić pokaźną ilość nowoczesnego sprzętu medycznego. To m.in. 2 komory dekontaminacyjne (typu namiot), 4 komory izolacyjne do transportu chorych z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą zakaźną, 2 defibrylatory, 7 respiratorów transportowych, pompy infuzyjne, reduktory tlenowe, generator ozonu oraz środki ochrony osobistej. Najpoważniejszą część zakupów stanowią dwa ambulanse: transportowy i ratowniczy z noszami bariatrycznymi, służącymi do transportu osób otyłych.

 

Komora dekontaminacyjna

O cztery nowe karetki powiększyła się flota ambulansów w WSPR w Białymstoku. Pogotowie zakupiło również 15 defibrylatorów i środki ochrony osobistej. Pieniądze przeznaczono też na zakup ambulansów medycznych, zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego. Wykonano prace remontowo-modernizacyjne związane z przystosowaniem pomieszczenia do dezynfekcji karetek i pomieszczenia do ozonowania odzieży roboczej.

Cztery nowe karetki stoja przezd stacją pogotowia w Białymstoku

 

Szpital w Bielsku Podlaskim kupił aparaturę i środki ochronne za ponad 2 mln zł. To m.in. aparat EKG, defibrylator, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne czy wózek reanimacyjny, niezbędny przy zatrzymaniu krążenia. Szpital zaopatrzył również pracowników w ubrania ochronne. Mieli do dyspozycji: 10 tysięcy masek ochronnych FFP3, 5 tysięcy kombinezonów i 25 tysięcy fartuchów ochronnych.

Z kolei łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” zaopatrzyło się m.in. w sprzęt ratunkowy do karetek: defibrylator i ssak. Personel medyczny otrzymał przyłbice, maski, kombinezony oraz środki do dezynfekcji. Zakupy te przekroczyły 200 tys. zł.

Pogotowie w Łomży (WSPR SPZOZ) otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 3,5 mln zł. Środki przewidziano m.in. na zakup ambulansów medycznych, zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zakup środków ochrony osobistej. Jeden z zakupionych ambulansów trafił do filii łomżyńskiej WSPR w Wysokiem Mazowieckiem, kolejny do Zambrowa, a trzeci pozostał w pogotowiu w Łomży.

Nosze do transportowania chorych, które znajdują się na wyposażeniu karetki

Szpital w Grajewie kupił m.in. dwa defibrylatory, bronchoskop i spirometr, Szpital w Bielsku Podlaskim – aparat EKG, defibrylator, pompy infuzyjne i wózek reanimacyjny, niezbędny przy nagłym zatrzymaniu krążenia, a Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – komorę laminarną, wykorzystywaną do pracy laboratoryjnej i system dezynfekcji pomieszczeń. Z kolei Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zyskał aparat echo, urządzenie do ogrzewania pacjenta i piłę do sternotormii, niezbędną w operacjach klatki piersiowej.

W ramach projektu łącznie zakupiono:

  • 204 specjalistyczne łóżka,
  • 31 defibrylatorów,
  • 43 respiratory,
  • 57 kardiomonitorów,
  • 7 ultrasonografów,
  • 12 ambulansów,
  • tysiące środków ochrony osobistej i testów na obecność Covid-19
  • wykonano niezbędne prace budowlane w szpitalach.

Dwóch ratoników medycznych stoi tyłem przy otwartych drzwiach ambulansu

Na pierwszym planie defibrylatory, w tle karetki

Ratowniczka medyczna idzie pomiędzy ambulansami

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: