Szpital w Bielsku Podlaskim z nową centralną sterylizatornią

Tytuł projektu: Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Wartość projektu: 5 667 323,68 zł
Dofinansowanie z UE: 3 821 251,45 zł

 

Szpital w Bielsku Podlaskim modernizuje swoje oddziały i wyposaża je w nowoczesny sprzęt. Remonty dotyczą Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. Przebudowywane są także poradnia urazowo-ortopedyczna oraz poradnia chirurgiczna.

 

Prezentacja inwestycji w szpitalu w Bielsku Podlaskim

 

Zbliżenie na urządzenia do sterylizacji

 

Dofinansowanie z RPOWP przeznaczone będzie także na przebudowę centralnej sterylizatorni. Miejsce to działa subtelny sposób, niewidoczny z zewnątrz. Praca nowoczesnej sterylizatorni jest bardzo istotna dla zdrowia pacjentów, bo zmniejsza ryzyko zakażeń i powikłań po operacjach i zabiegach.

 

Wnętrze pomieszczenia do sterylizacji

Prezentacja nowoczesnego pomieszczenia w szpitalu

Fot. Marcin Nawrocki /Wrota Podlasia

Poleć innym: