Szpital w Hajnówce zrealizował potężne inwestycje

Tytuł projektu: Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Wartość projektu: 9 754 555,94 zł
Dofinansowanie z UE: 6 514 216,06 zł

 

Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego zmodernizowano i wyposażono blok operacyjny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownię rentgenowską Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Dodatkowo przebudowano Szpitalny Oddział Ratunkowy placówki.

 

Sala pooperacyjna z aparaturą medyczną

Dla naszego szpitala jest to bardzo ważny, istotny dzień. Oddajemy do użytku kluczowe obszary funkcjonowania każdego szpitala – mówił podczas inauguracji Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala. Zaznaczył jak ważną inwestycją jest modernizacja bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i Intensywnej Terapii, nazywając tę jednostkę „sercem szpitala”.

Głównym celem projektu była poprawa jakości, efektywności oraz dostępności do udzielanych świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji pozabiegowej oraz leczenia bólu. Modernizacja obejmowała wykonanie prac budowlanych, zakup aparatury medycznej oraz specjalistycznego wyposażenia.

Łączna wartość projektu wyniosła 9,7 mln zł, natomiast dofinansowanie w ramach RPOWP – 6,5 mln zł.

 

Napis na drzwiach sala intensywnej terapii, w tle osoby podczas inauguracji

 

Nowoczesna aparatura w pracowni rentgenowskiej

To drugi projekt zrealizowany na terenie Szpitala Powiatowego w Hajnówce dzięki dofinansowaniu z RPO WP. Inwestycja polegała na wymianie aparatu RTG na nowy oraz zakupie serwera na potrzeby archiwizacji obrazów medycznych. Przedsięwzięcie ma celu przede wszystkim diagnostykę chorób nowotworowych.

Wartość projektu wyniosła ok. 986 tys. zł natomiast dofinansowanie z RPOWP opiewało na kwotę 712 tys. zł.

Nowe życie zyskał również Szpitalny Oddział Ratunkowy. Realizacja tego projektu ma na celu poprawę warunków technicznych dla pacjentów oraz skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej.

Sala pooperacyjna z aparaturą medyczną itrzema łożkami

Zbliżenie na lampy nad stołem operacyjnym

Zbliżenie na napis na drzwiach Blok operacyjny

 

Sala operacyjna

Fot. Małgorzata Sawicka / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

Poleć innym: