Termomodernizacje szkoły i świetlicy środowiskowej w gminie Puńsk

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku
Beneficjent: Gmina Puńsk
Wartość projektu: 1 206 034,75 zł
Dofinansowanie z UE: 871 636,60 zł

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach
Beneficjent: Gmina Puńsk
Wartość projektu: 682 846,17 zł
Dofinansowanie z UE: 336 792,24 zł

 

Gmina Puńsk przeprowadziła termomodernizację budynku Szkoły podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie oszczędność energii cieplnej i efektywne korzystającej z zasobów. Ściany zewnętrzne szkoły został ocieplone, wstawiono nowe luksfery. System grzewczy budynku został znacznie usprawniony. Zamontowano także instalację fotowoltaiczną o mocy 5kWp. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Widok z zewnątrz na budynek szkoły podstawowej w Puńsku po termomodernizacji
Fot. Urząd Gminy Puńsk

Drugi projekt dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – budynku świetlicy środowiskowej z zespołem kuchennym w Smolanach.

  Wejście do świetlicy środowiskowej w SmolanachFot. Urząd Gminy Puńsk

Celem projektu jest obniżenie kosztów ogrzewania, co wpłynie niższe koszty funkcjonowania świetlicy. W tym budynku zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej, w tym umieszczono pompy ciepła. Unowocześniono wentylację i system grzewczy.

 Budynek świetlicy środowiskowej w Smolanach po termomodernizacji
Fot. Urząd Gminy Puńsk

 

Poleć innym: