Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie
Beneficjent: Gmina Miasto Augustów
Wartość projektu: 5 574 867,01 zł
Dofinansowanie z UE: 5 283 182,48 zł

 

Miasto Augustów uzbroiło tereny inwestycyjne tworząc Strefę Aktywności Gospodarczej. Uzbrojono tereny na powierzchni 17,3399 ha. Zakres inwestycji obejmował prace związane z uzbrojeniem terenów Strefy i uzbrojenie ich w sieć wodociągową, energetyczną. Zbudowano kanalizację sanitarną i deszczową. Wybudowano drogi wewnętrzne.

 

Znak z nazwą ulicy Produkcyjna, w tle ulica

Tereny inwestycyjne w Augustowie są zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych w kierunku Warszawy (DK 61) i Białegostoku (DK 8).

 Ulica z miejscami parkingowymi, w tym jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością

 

Dzięki temu projektowi zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna Augustowa, co wpłynie na większą liczbę przedsiębiorstw i wzrost nowych miejsc pracy.

 

Ciężarówka na drodze

  Latarnie uliczne wzdłuż drogi

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Poleć innym: