Więcej miejsc dla przedszkolaków z Czarnej Białostockiej

Tytuł projektu: Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Beneficjent: Gmina Czarna Białostocka
Wartość projektu: 6 167 648,44 zł
Dofinansowanie z UE: 1 663 904,21 zł
(Poddziałanie 8.2.2)

Tytuł projektu: Przygotowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Beneficjent: Gmina Czarna Białostocka
Wartość projektu: 1 445 022,82 zł
Dofinansowanie z UE: 832 505,49 zł
(Poddziałanie 3.1.3)

Wnętrze sali w przedszkolu. W oknach kolorowe naklejki, dziecięce stoły i krzesła.

Projekt, zrealizowany przez Gminę Czarna Białostocka, dotyczył budynku i usług Przedszkola „Kraina Marzeń”. Składał się on z dwóch części, które nawzajem się uzupełniły.

W części inwestycyjnej (Poddziałanie 8.2.2) przeprowadzono rozbudowę i przebudowę placówki. Dzięki temu powstały w niej nowe pomieszczenia - osiem sal, w których będą prowadzone zajęcia dla dzieci. Została również przygotowana jedna sala do ćwiczeń. Dzięki tej inwestycji powstawało 47 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przedszkole zostało również dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podopieczni przedszkola mogą korzystać także z trzech placów zabaw - dwóch małych o piaszczystej nawierzchni oraz jednego dużego, pokrytego trawą.

W ramach drugiej części projektu (Poddziałanie 3.1.3) godzin pracy przedszkola zostały wydłużone. Dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęcia, w tym takich, które nie były jeszcze oferowane w przedszkolu m.in. gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Swoje kompetencje, np. w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą mogli podnieść również nauczyciele. Dzięki dotacji przedszkole zakupiło też pomoce dydaktyczne dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspomagania rozwoju dzieci.

Budynek przedszkola. Na płocie zamontowana tablica informująca o dofinansowaniu.

Zabawka zielony pociąg do wchodzenia na placu zabaw.

Wnętrze sali w przedszkolu. Tablice korkowe z rysunkami wiszą na ścianie.

Fot. Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Podlaskiego

 

Poleć innym: