Wiemy więcej - budujemy więcej

Tytuł projektu: Wiemy więcej - budujemy więcej
Beneficjent: Miasto Białystok
Wartość projektu: 20 939 315.79 PLN
Dofinansowanie z UE: 14 333 419,20 PLN 

 

Nowocześnie wyposażone miejsca praktycznej nauki zawodu oraz bogata oferta zajęć, staży i szkoleń dla uczniów – to główne założenia projektu zintegrowanego "Wiemy więcej - budujemy więcej". Korzystają na nim uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. Celem jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach budowlanych, np: technik budownictwa, technik geodeta, czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w porozumieniu z pracodawcami i instytucjami otoczenia biznesu.

 

Uczniowie w kaskach stoją obok paneli do urządzeń odnawialnych źródeł energii

Źródło: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

To projekt zintegrowany, ponieważ składa się z dwóch części. W ramach pierwszej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach wyrównawczych (np. z matematyki) oraz dodatkowych, rozwijających wiedzę i umiejętności. Organizowane są również praktyki i staże w podlaskich przedsiębiorstwach, a najlepsi uczestnicy otrzymują stypendia.

 

Grupa uczniów podczas wizyty edukacyjnej w przedsiębiorstwie patrzy na ucznia praktykującego szpachlowanie ściany. Po drugiej stronie pracownik firmy przygotowuje narzędzia do ćwiczeń

Źródło: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Uczniowie siedzą w ławkach, pomiędzy ławkami stoi trenerka prowadząca szkolenie Jak efektywnie zarządzać firmą

Źródło: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

 

Projekt podnosi także kwalifikacje nauczycieli, którzy uczestniczą w warsztatach m.in. z umiejętności społecznych, oraz odbywają staże zawodowe u pracodawców. Szkoła chce również pokazać, że w zawodach powszechnie uważanych za męskie, z powodzeniem mogą się realizować także kobiety.

W ramach drugiej części projektu, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, szkoła wybudowała Centrum Kształcenia Praktycznego, które oferuje nowocześnie wyposażone miejsca praktycznej nauki zawodu. Uczniowie mogą też korzystać z zakupionej platformy e-learningowej, sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Korytarz Centrum Kształcenia Praktycznego i okrągłe okno do pomieszczenia praktycznej nauki zawodu

Źródło: Anna Augustynowicz/ Wrota Podlasia

Stanowisko do nauki zawodu wyposażone w betoniarkę, cegły i inne sprzęty do ćwiczeń

Źródło: Anna Augustynowicz/ Wrota Podlasia

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu.

Poleć innym: