Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników MŚP

Tytuł projektu: Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim
Beneficjent: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Wartość projektu: 41 937 655,60 zł
Dofinansowanie z UE: 35 647 007,26 zł

 

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z tych możliwości skorzystali zarówno właściciele firm, ich pracownicy, jak i kadra zarządzająca. Projekt prowadzony był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Projekt umożliwił podlaskim przedsiębiorcom refundację części kosztów poniesionych na kształcenie personelu. Wykorzystaniu do tego celu Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). Celem RUR jest zapewnienie przedsiębiorcom i ich pracownikom możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny tych usług. Pozwoliło to na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb ostatecznych odbiorców.

Dofinansowanie na kształcenie personelu wynosiło od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej. W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia, jak i tych mających niskie kwalifikacje, została przyznana maksymalna stawka dofinansowania w wysokości 80 proc.

- Przedsiębiorcy wszystkich branż mogli uczestniczyć w projekcie. Nie było żadnych ograniczeń. Wyróżnione zostały sektory, które są inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego i otrzymały od nas wsparcie. Pod nazwą „inteligentne specjalizacje” mieści się wiele sektorów, bo medycyna, budownictwo, przetwórstwo żywności. Przedstawicieli tych różnorodnych branż mieliśmy u siebie w projekcie – mówiła Margeryta Piekarska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku.

WUP ogłosił 10 naborów i podpisał ponad 1500 umów. Pracownicy WUP oferowali wsparcie merytoryczne, m.in. pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych.

29 czerwca 2021 w Białymstoku odbyło się podsumowanie projektu. Podczas tego wydarzenia przedsiębiorcy z branż m.in.: medycznej, budowlanej czy produkcyjnej podkreślali, że inicjatywa w ramach funduszy europejskich poprawiła działalność gospodarczą ich firm.

- Dzięki pomocy zatrudniliśmy większą liczbę pracowników. Sprostaliśmy wymaganiom rynku, które są naprawdę wysokie i które odsłoniły tzw. lukę kompetencyjną w naszej firmie. Dzięki temu programowi PSF byliśmy w stanie sprostać wszystkim przeciwnościom, co zdecydowanie przełożyło się na zwiększone przychody oraz wejście na rynki zagraniczne ze swoim produktami – powiedział Andrzej Możejko z firmy zajmującej się produkcją myjni bezdotykowych.

Na zlecenie WUP sporządzono raport, który sprawdził efektywność projektu oraz zadowolenie - zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników ze zrealizowanego Podmiotowego Systemu Finansowania.

Realizacja przedsięwzięcia trwała cztery lata.

Widok z widowni na scenę z prelegentami

idok prezentacji z informacją o projekcie

Fot. Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Podlaskiego

Poleć innym: