Wygodna i zrównoważona komunikacja miejska w Suwałkach

Tytuł projektu: Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap
Beneficjent: Miasto Suwałki
Wartość projektu: 26 116 086,94 zł
Dofinansowanie z UE: 21 763 407,57 zł

Tytuł projektu: Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap
Beneficjent: Miasto Suwałki
Wartość projektu: 7 784 461,77 zł
Dofinansowanie z UE: 5 301 028,11 zł

 

Mieszkańcy Suwałk będą mogli korzystać z nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów i rowerów miejskich. Na przystankach i w autobusach zostaną zamontowane elektroniczne tablice informacyjne.

Zbliżenie na siodełko roweru na tle budynków
Photo by Alejandro Lopez on Unsplash

W ramach pierwszego z projektów (III etap) miasto Suwałki kupiło 15 autobusów niskoemisyjnych oraz wprowadziło system informacji pasażerskiej. W autobusach pojawiło się piętnaście monitorów i dwa komplety tablic informacyjnych, a na przystankach dziesięć tablic elektronicznych.

Wdrożony zostanie „miejski system roweru publicznego”, w ramach którego zostanie zamontowanych m.in. dwanaście stacji rowerowych z terminalami i 120 rowerów, w tym rowery elektryczne i tandemy.

Aby poprawić bezpieczeństwo pasażerów i ułatwić transport miejski, zostaną również przebudowane niektóre ulice. Planowana jest: przebudowa ul. Daszyńskiego, obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika, zatoki i przystanku autobusowego. Następnie wykonano zjazdy oraz rozbudowę ul. Leśnej wraz z połączeniem ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego. W ramach projektu zostanie również przystosowany warsztat w budynku PGK do obsługi autobusów CNG.

Wartość tej inwestycji wynosi blisko 30 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 blisko 26 mln zł.

Ten projekt został wyłoniony w konkursie na zrównoważoną mobilność miejską, czyli inwestycje w transport publiczny.

Nie jest to jedyny projekt dotyczący transportu niskoemisyjnego w Suwałkach. W październiku 2020 roku władze miasta podpisały umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”.

Dzięki otrzymanej dotacji zostaną zakupione cztery autobusy niskoemisyjne, powstanie system rowerów miejskich (cztery stacje i 40 rowerów – w tym elektryczne i tandem). Pojawią się nowe ścieżki rowerowe, chodniki, tablice elektroniczne na przystankach i zatoki autobusowe.

Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem roweru miejskiego to lepsza mobilność mieszkańców, zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego i ograniczenie hałasu. To również więcej korzyści dla środowiska - wygodny i komfortowy transport publiczny w Suwałkach ma zachęcać do przesiadania się z samochodów do autobusów czy korzystania z rowerów miejskich.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość drugiego projektu to prawie 8 mln zł.

 

Poleć innym: