Wyremontowane obiekty i nowa wystawa stała w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Tytuł projektu: Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Beneficjent: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Wartość projektu: 7 742 317,03 zł
Dofinansowanie z UE: 3 655 776,80 zł

 

Głównym celem projektu było zabezpieczenie i konserwacja zabytków znajdujących się w zasobach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Najważniejszym działaniem była reaktywacja wystawy poświęconej historii rolnictwa. Wystawa mieści się w zabytkowych pawilonach, które zostały wyremontowane w ramach projektu. Konserwacji poddano także eksponaty, które są prezentowane na wystawie. Ekspozycja została wyposażona w urządzenia multimedialne, w tym sprzęt umożliwiający korzystanie z wystawy osobom z niepełnosprawnościami.

 

Fragment muru przy powozowni, w tle budynekMuzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Nowa nawierzchnia w skansenie wykonana z kruszywa krzemowegoMuzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 

W ramach projektu wymieniono również bitumiczną nawierzchnię ścieżek na terenie całego Muzeum, zastępując ją kostką w części parkowej oraz nawierzchnią żwirową wokół zabudowań. Ponadto na dziewięciu zabytkowych drewnianych budynkach wymieniono słomiane dachy. Wyremontowano również mniejsze zabudowania takie jak studnia z kamienia łamanego, czy też stajnie, w których mieści się Muzeum Weterynarii. Wyremontowano również mury na terenie Muzeum i odnowiono bramę wjazdową.

Nowa elewacja zabytkowej stajni która jest siedzibą Muzeum WeterynariiFot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Fragment ekspozycji Dzieje rolnictwa w Polsce, przedstawiający stracha na wróbleFot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Piwnica przypałacowaFot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Inauguracja odnowionej wystawy i zakończenie projektu odbyło się 5 października 2018 roku.

Kostka granitowa przed pałacemFot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Zabytkowa studnia w parku przy muzeum
Fot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Chata drobnoszlachecka z nowym, słomianym dachem
Fot. Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 

Poleć innym: