Zbuntowane Anioły. Kreatywne i utalentowane

Tytuł projektu: Zbuntowane anioły
Beneficjent: FUNDACJA EGO
Wartość projektu: 2 065 000,80 zł
Dofinansowanie z UE: 1 755 250,68 zł

 

Od 2018 roku w Suwałkach funkcjonuje placówka wsparcia dziennego dla dzieci z problemami wychowawczymi, a także ich opiekunów. Mowa o działaniach Fundacji EGO, która realizuje projekt pn. „Zbuntowane Anioły”.

Placówka „Zbuntowane Anioły” zapewnia najmłodszym m.in. wsparcie edukacyjne i terapię dzięki wykwalifikowanym specjalistom. Na zajęcia przyjmowane są dzieci w wieku 11-17 lat. To np. osoby skierowane przez rodziców albo postanowieniem sądowym, nieletni, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania przestępczości. Wsparcie otrzymują także niepełnosprawni i rodziny uczestników. One często wymagają pomocy w rozwoju umiejętności wychowawczych.

Prezes fundacji podkreśla, że młodzież kierowana do „Zbuntowanych Aniołów” nakazem sądowym początkowo przychodzi tam stremowana, z niepewnością. Dopiero pierwszy kontakt przynosi ulgę, zadowolenie, ciekawość, a później zaangażowanie. M.in. z tego powodu w zajęcia angażują się też opiekunowie dzieci, którzy na własne oczy obserwują zmiany zachodzące u swoich podopiecznych.

Projekt realizowany przez Fundację EGO zakłada podniesienie kompetencji oraz dostosowanie do norm społecznych 70 osób nieletnich oraz 100 osób dorosłych z ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym – czyli rodzin, które zmagają się z biedą, chorobami, nałogami.

– Dzięki unijnemu wsparciu zaadaptowaliśmy kamienicę pozostającą w zasobach skarbu państwa do potrzeb placówki, przeprowadziliśmy remont, zakupiliśmy wyposażenie – podsumowuje Beata Andruczyk, prezes Fundacji EGO. – Jesteśmy zachwyceni tym, jak młodzież angażuje się w poszczególne działania, dba o miejsce spotkań i jak szybko zawiązały się przyjaźnie. To miejsce dostosowane do każdego rodzaju zajęć. Bez wsparcia z RPO bardzo trudno byłoby nam zrealizować te cele – dodaje Beata Andruczyk.

Dziecko maluje farbami na szkleFot. Fundacja EGO

 

Pokój spotkań, pod ścianami trzy szare kanapy, ściana z ozdobnymi napisami
Fot. Fundacja EGO

 

Poleć innym: