Zdrowie w pracy

Tytuł projektu: Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego
Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wartość projektu: 12 215 779,22 PLN
Dofinansowanie z UE: 10 383 410,79 PLN

 

Zdrowie jest jedną z największych wartości. Będąc zdrowym, łatwiej jest realizować swoje plany zawodowe i rodzinne, spełniać marzenia, odnosić sukcesy, prowadzić udane życie towarzyskie.

Takie jest główne założenie projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt dofinansowany z RPOWP dotyczy analizy, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie to polega na zbadaniu stanu zdrowia osób pracujących, w wieku 25-50 lat, zamieszkujących nasze województwo.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku chcą zanalizować czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, które są głównymi przyczynami zgonów w województwie podlaskim. Celem projektu jest zmiana niewłaściwego stylu życia, a tym samym wyeliminowanie czynników prowadzących do wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Stetoskop lezy na białym stole. Fot. Pixabay

 

W projekcie przewidziano szkolenia dotyczące profilaktyki chorób, w których wezmą udział pracownicy sektora podstawowej opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej, jednostek służby medycyny pracy, pracodawców i edukatorów zdrowotnych. Naukowcy w Uniwersytetu chcą ocenić ryzyko zdrowotne, a następnie wprowadzić usługi profilaktycznej w miejscu pracy lub sektorze podstawowej opieki zdrowotnej.

Z działań w projekcie mogą skorzystać osoby objęte działaniami oceny ryzyka zdrowotnego i edukacji zdrowotnej z obszaru woj. podlaskiego. Organizatorzy zapewniają dostępność świadczeń dla osób pracujących poprzez dogodne terminy ich realizacji.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu zdrowiewpracy.umb.edu.pl

Poleć innym: