Zrewitalizowany plac w Kuleszach Kościelnych

Tytuł projektu: Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne
Beneficjent: Gmina Kulsze Kościelne
Wartość projektu: 619 910,33 zł
Dofinansowanie z UE: 465 676,61 zł

 

Był to projekt partnerski realizowany przez lidera – Gminę Kulesze Kościelne oraz partnera nieformalnego – Ochotniczą Straż Pożarną w Kuleszach Kościelnych. Plac w centrum miejscowości Kulesze Kościelne został zrewitalizowany na cele rekreacyjne. Miejsce to jest teraz ogólnodostępne, wyposażone w sprzęty sportowe – siłownię na świeżym powietrzu. Z atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw korzystać mogą rodziny dziećmi.

  

Ogrodzony plac zabaw w Kuleszach Kościelnych

W ramach projektu zbudowano ogrodzenie. Wymieniono kosze, ławki, zamontowano oświetlenie, które korzysta z energii słońca. Mieszkańcy mogą odpoczywać w pobliżu nowego oczka wodnego i kładki.

Kobieta huśta się na huśtawce na placu zabaw

 

Przedsięwzięcie to przykład tzw. małej rewitalizacji, dzięki której poprawi się jakości życia mieszkańców miejscowości. Rewitalizacja placu na cele społeczności i utworzenie parku zwiększy bezpieczeństwo całego terenu i poprawi estetykę obszaru.

Odrestaurowane alejki i nowe ławki na placu w Kuleszach Kościelnych

Oświetlenie w parku z panelami solarnymi, zasilane energią ze słońca

Kobieta z dziećmi używa sprzętów na siłowni pod chmurką

 

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Poleć innym: