Zrównoważona mobilność miejska w Łomży

Tytuł projektu: Zrównoważona mobilność miejska w Łomży
Beneficjent: Miasto Łomża
Wartość projektu: 43 655 783,52 zł
Dofinansowanie z UE: 29 047 649,05 zł

 

Miasto Łomża wdraża nowoczesny system zrównoważonej mobilności miejskiej. System ten polepszy jakość życia mieszkańców oraz przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów.

Istotnym elementem jest nowoczesne centrum przesiadkowo-komunikacyjne. Pierwsze roboty związane z budową Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego ruszyły w połowie sierpnia 2018 r. Zajmuje powierzchnię około 3 tys. mkw. Tworzy je m.in. węzeł przesiadkowo – komunikacyjny z ośmioma stanowiskami dla autobusów dalekobieżnych, pięcioma stanowiskami dla komunikacji lokalnej. Zbudowano także szklane zadaszenie dworca. Ławki przy peronach są wyposażone w ładowarki USB i gniazda elektryczne. Budynek dworca to poczekalnia, kasy biletowe i dyspozytornia.

Budynek dworca jest częścią projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” realizowanego z RPOWP.  Dzięki Funduszom Europejskim miasto zakupi m.in. 11 autobusów zasilanych gazem ziemnym oraz dwa autobusy elektryczne. Zostanie zbudowany system wypożyczania rowerów z 15 stacjami wypożyczeń na 100 rowerów tradycyjnych i 30 elektrycznych. Zrealizowane także zostaną działania edukacyjne.

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

 Perony na dworcu autobusowym w Łomży

Wejście do budynku dworca autbusowego w Łomży

Odnowione perony na dworcu autobusowym

Widok na przeszkloną scianę dwroca autobusowego w Łomży

Widok na perony na dworcu autobusowym w Łomży

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Poleć innym: