Lista Pośredników Finansowych

Instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informacje o ofercie dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Pośrednicy:

  1. Fundusz Wschodni Sp. z o.o.
  2. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Pożyczka Termomodernizacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Pośrednicy:

  1. Fundusz Wschodni Sp. z o.o.
  2. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka termomodernizacyjna budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Pośrednicy: Alior Bank S.A.

Produkt kapitałowy

Produkt kapitałowy polega na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania w zamian za część udziałów w przedsiębiorstwie.

Pośrednik: Bitspiration Booster Sp. z o.o.