Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

Zapoznaj się ze sprawozdawczością z działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.