Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. programów rewitalizacji

Informacja z dnia 13.12.2016

Zapraszamy na wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 dla gmin Województwa Podlaskiego”.

Spotkania w części edukacyjnej skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji, natomiast w części informacyjnej do gmin, które podpisały umowę o przyznanie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Celem spotkań edukacyjnych jest wyjaśnienie uczestnikom istoty i zasadności programu rewitalizacji, prezentacja nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie najważniejszych cech i elementów programów rewitalizacji. Podczas spotkań przekazane zostaną również informacje o weryfikacji programów rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz przedstawione zostaną kryteria weryfikacji programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Tematyka i terminy spotkań edukacyjnych:

Spotkania odbędą się w dwóch terminach:

16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok, sala 115

19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łomża, ul. Stary Rynek 14, Łomża,

Tematyka spotkań w części edukacyjnej obejmować będzie, m.in:

  • Definicję pojęć, Istota nowego podejścia do rewitalizacji
  • Etapy przygotowywania programu rewitalizacji
  • Dobry program rewitalizacji - cechy i elementy oraz etapy przygotowywania programu rewitalizacji

Celem spotkania edukacyjnego jest wyjaśnienie uczestnikom istoty i zasadności programu rewitalizacji. Program prowadzony w gminie ma być procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Tematyka spotkań w części informacyjnej obejmować będzie:

  • Zasady realizacji projektu

Celem spotkania informacyjnego dla gmin, które podpisały umowę o przyznanie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji wyjaśnienie sposobu rozliczania wydatków, sprawozdawczości, kontroli oraz zasad informacji i promocji w ramach realizowanych projektów.

Spotkania edukacyjne poprowadzone zostaną przez ekspertów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie.

Rekrutacja uczestników trwa do 15 grudnia 2016 r. do godz. 12.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na wybrane spotkanie następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na adres e- mail: rewitalizacja@wrotapodlasia.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań edukacyjnych wraz agendą i formularzem rejestracyjnym znajdują się poniżej

Agenda spotkania (DOCX 44 kB)

Formularz zgłoszeniowy (DOCX 45 kB).

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przesłane na adres e-mail uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu tel. 85 66 54 903, 85 66 54 715, 85 66 54 720, 85 66 54 247, 85 66 54 237, 85 66 54 396.

Poleć innym: